Privacy verklaring Dave van Gulik Producties

Dave van Gulik Producties houdt zich bezig met het verzorgen van optredens als spreker goochelaar, spreker, illusionist en trainer voor bedrijven en particulieren. Dave van Gulik Producties is gevestigd te Helvoirt op Torenstraat 35a, 5268AS

Deze privacyverklaring is van toepassing op verwerking van persoonsgegevens door Dave van Gulik Producties. Dave van Gulik Producties hecht erg veel waarde aan het waarborgen van uw recht op privacy. Uw persoonsgegevens worden door MDave van Gulik Producties in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) verwerkt.

Met ons privacybeleid willen wij voldoen aan de (nieuwe) per 25 mei 2018 geldende privacywetgeving (AVG). Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

De volgende onderwerpen komen in deze verklaring aan bod:

  1. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u en met welk doel?
  2. Wat doen we met uw gegevens?
  3. Welke mogelijkheden heb ik om het verwerken van de gegevens tegen te gaan?
  4. Cookies
  5. Klikgedrag
  6. Dave van Gulik Producties en haar partnerwebsites
  7. Bewaartermijn
  8. Beveiliging persoonsgegevens en systemen
  9. Wijziging privacy beleid
  10. Vragen

1.Welke persoonsgegevens verwerken wij van u en met welk doel?
Wij verzamelen op beperkte schaal gegevens van u en wij doen dat met het oog op verschillende doeleinden. Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens van u:

 • Naam;
 • Adres;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Bancaire & betalingsgegevens, waaronder een rekeningnummer waarmee u de betaling voldoet
 • KVK & BTW-nummer (alleen bij boeking/facturatie)

Het verwerken van uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bancaire & betalingsgegevens is noodzakelijk om u de beste service te kunnen bieden, met betrekking tot:
– aanbieden van offertes en voorstellen
– goede communicatie tussen u en de medewerkers van Dave van Gulik Producties
– contracteren en leveren van onze producten en diensten
– factureren van de overeengekomen producten en diensten
– optimalisatie van websitebezoeken
– het voorzien van relevante informatie

De gegevens worden opgeslagen op externe beveiligde servers van TransIP BV (hosting van onze website – lees hier de Privacy Policy van Transip BV) en via Dutch Magic BV(externe partijen die de boekingen beheert) van Freshwaterit (agenda en contractbeheer). Dave van Gulik Producties heeft met deze partijen een verwerkingsovereenkomst afgesloten, waarmee Dave van Gulik Producties kan garanderen dat deze partijen de gegevens die zij namens Dave van Gulik Producties beheren niet zullen gebruiken voor andere doeleinden. Deze gegevens, samen met de door u opgegeven contactinformatie bewaren wij gedurende 10 jaar om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn in toekomstige gevallen. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Periodiek (4-6 keer per jaar) versturen wij een nieuwsbrief via de mailservice van Drip (lees hier de Privacy Policy van deze service). Daarvoor kunt u zich inschrijven. Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief ontvangen wij van u uw naam, adres en e-mailadres. Wanneer u heeft ingestemd met de ontvangst van onze nieuwsbrief, gebruiken wij uw e-mailadres om u onze nieuwsbrief, met hierin informatie over onze organisatie, diensten, acties en nieuws met betrekking tot onze artiesten, concepten en evenementen, toe te sturen. Om u een zo relevant mogelijke nieuwsbrief te kunnen sturen kan het voorkomen dat wij inzage hebben in uw online surf-, lees- en koopgedrag op onze eigen website(s) en andere online uitingen teneinde de inhoud van de nieuwsbrief daarop af te kunnen stemmen. Bij iedere nieuwsbrief of aanbieding heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van een zogeheten “opt-out” mogelijkheid. Dit betekent dat u na gebruik van deze mogelijkheid geen aanbiedingen meer zal ontvangen van Dave van Gulik Producties.

U heeft de mogelijkheid per e-mail (info@davevangulik.nl) of telefonisch (+316-33913354) contact met ons op te nemen. Om uw vragen, klachten of andere zaken af te kunnen handelen en bij latere kwesties de historie in te kunnen zien, verwerken wij uw vragen, klachten of andere zaken eventueel in ons systeem.

2. Wat doen we met uw gegevens?

Wij gebruiken de verstrekte persoonsgegevens alleen voor de doeleinden zoals wij hierboven hebben omschreven.

Wij zullen uw gegevens niet aan derde partijen ter beschikking stellen. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden binnen Dutch Magic met onder andere de medewerkers en exclusief aangesloten artiesten. De werknemers van Dutch Magic BV en exclusief aangesloten artiesten zijn verplicht vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan en hiervoor hebben wij een verwerkingsovereenkomst met alle partijen hieromtrent gesloten.

3. Welke mogelijkheden heb ik om het verwerken van de gegevens tegen te gaan?

U kunt ons vragen om inzicht te geven in alle persoonsgegevens die Dave van Gulik Producties van u heeft. U kunt ons verzoeken deze persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te wijzigen, af te schermen, over te dragen of te verwijderen. Hiervoor kunt u schriftelijk (Torenstraat 35a, 5268 AS Helvoirt) of per e-mail (info@davevangulik.nl) contact opnemen. Dave van Gulik Productieszal zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 2 weken reageren op uw verzoek. Als u zich heeft ingeschreven voor het ontvangen van de nieuwsbrief, dan kunt u zich ook hiervoor op ieder moment weer afmelden. Dit is mogelijk door middel van de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief.

4. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dave van Gulik Producties gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Dave van Gulik Producties gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Klik HIER voor eventueel een toelichting.

5. Klikgedrag

Op de websites van Dave van Gulik Producties worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat hiermee de bezoekers worden geïdentificeerd. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze algemene bezoekgegevens worden gebruikt om meer op de bezoekers van de website gerichte informatie op de website te plaatsen.

6. Magisch Entertainment Dave van Gulik en andere websites / partnerwebsites

De websiteomgeving van Dave van Gulik Producties is beveiligd (SSL-gecertificeerd, te herkennen aan het slotjes-symbool). Op de website van Dave van Gulik Producties treft u een aantal hyperlinks naar andere websites aan. Met betrekking tot deze websites draagt Dave van Gulik Producties geen verantwoordelijkheid over de omgang met uw (privacy)gegevens door deze partijen.

7. Bewaartermijn

Dave van Gulik Producties is verplicht om de correspondentie en boekhouding (offertes, contracten, facturen en bancaire zaken) conform de eisen van de Belastingdienst voor een tijdsduur van minimaal 7 jaar te bewaren. Hierdoor zullen uw persoonsgegevens die betrekking hebben op gecontracteerde producten en diensten, gedurende de wettelijke termijn worden bewaard. Overige correspondentie zal gedurende een periode van maximaal 10 jaar bewaard worden.

8. Beveiliging persoonsgegevens en systemen

Dave van Gulik Producties neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@davevangulik.nl

9. Wijziging privacy beleid

Deze tekst en de hieruit vloeiende principes kunnen op elk moment door Dave van Gulik Producties gewijzigd worden. Elke aanpassing zal op deze website bekend worden gemaakt. Wij raden u om deze reden aan deze webpagina regelmatig te raadplegen. Het huidige privacy beleid is bijgewerkt op 15 februari 2021

10. Heeft u nog meer vragen?

Mocht u nog verdere vragen hebben over het verzamelen en gebruik van uw persoonsgegevens of verzet wensen in te stellen, dan wel een andere klacht kenbaar te maken, dan kunt u daarmee terecht bij ons via info@davevangulik.nl. Tevens heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, te weten de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bijgewerkt: 15 februari 2021